Нерегулярная информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента:

19.03.2018 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

Информация про количество акций.

07.02.2018 – Про проведення Загальних зборів акціонерів.

13.04.2017 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

29.03.2017 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

20.02.2017 – Про проведення загальних зборів акціонерів.

17.10.2016 – Про проведення загальних зборів акціонерів.

13.05.2016 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

31.03.2016 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

11.03.2016 – Про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів.

23.02.2016 – Про проведення Загальних зборів акціонерів.

20.11.2015 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

12.03.2015 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

12 – Про проведення загальних зборів акціонерів.

11 – Про факт лістингу/делістингу цінних паперів на фондовому ринку.

10 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

9 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

8 – Про проведення загальних зборів акціонерів.

7 – Про зміну складу посадових осіб емітента.

6 – Про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

5 – Про проведення загальних зборів акціонерів.

4 – Про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

3 – Про проведення загальних зборів акціонерів.

2 – Про зміну власників, які володіють 10% акцій і більше у статутному капіталі товариства.

1 – Про факт лістингу/делістингу цінних паперів на фондовому ринку.