Регулярная информация

Звіт Ревізора по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності:

30.03.2016 — за 2015 рік

16.03.2015 — за 2014 рік

Аудиторські вісновки:

06.04.2018 — за 2017 рік

25.04.2016 — за 2015 рік

28.04.2015 — за 2014 рік

— за 2013 рік

— за 2012 рік

Річна інформація емітента цінних паперів:

06.04.2018 — за 2017 рік

06.04.2018 — фінансова звітність за 2017 рік

06.04.2018 — примітки до фінансової звітності за 2017 рік

28.04.2017 — за 2016 рік

28.04.2017 — фінансова звітність за 2016 рік

28.04.2017 — примітки до фінансової звітності за 2016 рік

25.04.2016 — за 2015 рік

25.04.2016 — фінансова звітність за 2015 рік

25.04.2016 — примітки до фінансової звітності за 2015 рік

28.04.2015 — за 2014 рік

28.04.2015 — фінансова звітність за 2014 рік

28.04.2015 — примітки до фінансової звітності за 2014 рік

— за 2013 рік

— фінансова звітність за 2013 рік

— примітки до фінансової звітності за 2013 рік

— за 2012 рік

— фінансова звітність за 2012 рік

— примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення та розкриття інформації

— за 2011 рік

— фінансова звітність за 2011 рік

— за 2010 рік

Квартальна інформація емітента цінних паперів:

23.10.2015 — фінансова звітність за 3 квартал 2015 рік

23.10.2015 — за 3 квартал 2015 рік

22.07.2015 — фінансова звітність за 2 квартал 2015 рік

22.07.2015 — за 2 квартал 2015 рік

24.04.2015 — фінансова звітність за 1 квартал 2015 рік

24.04.2015 — за 1 квартал 2015 рік

— фінансова звітність за 3 квартал 2014 рік

— за 3 квартал 2014 рік

— фінансова звітність за 2 квартал 2014 рік

— за 2 квартал 2014 рік

— фінансова звітність за 1 квартал 2014 рік

— за 1 квартал 2014 рік

— фінансова звітність за 3 квартал 2013 рік

— за 3 квартал 2013 рік

— фінансова звітність за 2 квартал 2013 рік

— за 2 квартал 2013 рік

— фінансова звітність за 1 квартал 2013 рік

— за 1 квартал 2013 рік

— за 3 квартал 2012 рік

— фінансова звітність за 3 квартал 2012 рік

— за 2 квартал 2012 рік

— зміна інформації за 1 квартал 2012 рік

— за 1 квартал 2012 рік

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам:

— грудень 2012